Nieuwe rijbewijsregels per 2013

Nieuwe rijbewijsregels vanaf 2013
Vanaf 2013 gelden er nieuwe regels voor het rijbewijs. Er komen rijbewijscategorieën bij en voor sommige categorieën verandert de minimumleeftijd.

De belangrijkste veranderingen zijn:

* De minimumleeftijd verandert voor het besturen van voertuigen uit de categorieën A (motor), C (vrachtwagen) en D (bus voor personenvervoer van meer dan acht personen).
* Het motorrijbewijs krijgt drie categorieën: A1, A2 en A. De categorie hangt af van het vermogen van de motor, de leeftijd en de ervaring van de motorrijder.
* Het vrachtwagenrijbewijs krijgt twee categorieën: C1 en C. Het C1-rijbewijs is voor lichte vrachtwagens en campers (tussen 3.500 kg en 7.500 kg). Het C-rijbewijs is voor vrachtwagens zwaarder dan 7.500 kg.
* Naast categorie D komt er ook een categorie D1 voor lichte bussen (maximaal 16 personen, exclusief bestuurder).
* Categorie E (aanhangwagen) wordt ingevoerd bij C1 en D1.
* Het maximale gewicht van een aanhanger of oplegger bij rijbewijscategorie BE is beperkt tot 3.500 kg.
* De nieuwe rijbewijscategorie B+ (code 96) geldt voor personenauto’s met een aanhanger zwaarder dan 750 kg en een totaalgewicht tussen de 3.500 kg en 4.250 kg.

Gunstiger rechten

De nieuwe regels zijn het gevolg van de Derde Europese Rijbewijsrichtlijn. Met deze richtlijn worden de regels voor het rijbewijs gelijk getrokken en krijgt de hele Europese Unie één rijbewijs op creditcardformaat. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) voor de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993. Deze wijziging is nodig voor de invoering van de richtlijn. De verwachte ingangsdatum voor de nieuwe regels is 19 januari 2013.

Mensen die op deze datum al een rijbewijs hebben, behouden hun rechten. Alleen als de nieuwe rechten gunstiger zijn, gelden deze voor iedereen.

Een overzicht van de verschillen kunt u terugvinden in het overzicht van het rijbewijs in de oude en nieuwe situatie.
RDW

Category: Rijbewijs · Tags: